Finansiella tjänster för privatperson

från Söderberg & Partners i Halmstad

Pensionsspara smart med hjälp av Söderberg & Partners erfarna rådgivare

Undrar du hur Söderberg & Partners i Halmstad kan stötta dig som privatperson när det gäller pensionsfrågor? När du anlitar en rådgivare från Söderberg & Partners inom pensionsområdet, tar vi hänsyn till hela din ekonomi. Tillsammans sätter vi upp pensionsmål och skapa en strategi för att uppnå dem.

 

Som kund till Söderberg & Partners i Halmstad får du tillgång till Fund Finder, ett system som hjälper dig att hitta och jämföra olika fonder.

 

S&P Online finns också tillgängligt för dig som är pensionskund till Söderberg & Partners. Där hittar du allt från försäkringsvillkor till hållbarhetsanalyser och får en tydlig översikt över hela din privatekonomi.

Läs mer

Behöver du hjälp med kapitalförvaltning och förmögenhetsrådgivning?

Vi på Söderberg & Partners i Halmstad kan erbjuda dig proaktiv, personlig och engagerad rådgivning. Vi fokuserar alltid på helheten när vi stöttar våra kunder. Du väljer själv hur involverad du vill vara i löpande investeringsbeslut och kan välja mellan investeringsrådgivning eller portföljförvaltning. Skillnaden är att du överlåter hela arbetet till oss med tjänsten portföljförvaltning och tar egna beslut med stöd av rådgivare om du väljer investeringsrådgivning. Vi kan självklart anpassa tjänsten efter dina behov.

Läs mer

Nu erbjuder Söderberg & Partners även privatförsäkringar

När såg du över dina privatförsäkringar senast? Vi på  Söderberg & Partners erbjuder villkorsgaranti gentemot din nuvarande, likvärdiga försäkring. En garanti som gäller i två år och täcker händelser som din tidigare försäkring skulle ha ersatt. Om det mot förmodan vanligtvis inte omfattas av vår försäkring.

 

Hos Söderberg & Partners får du dessutom personlig rådgivning gällande dina privatförsäkringar. Vi hanterar allt från uppsägningen av dina tidigare försäkringar till att se över ditt privata försäkringsbehov – i takt med att det förändras under livets gång.

Läs mer

Skatterådgivning hos oss på Söderberg & Partners

Vi erbjuder även tjänster inom skatterådgivning. PåSöderberg & Partners  finns skattespecialister som har lång erfarenhet av skattesystemet. Behöver du assistans i frågor rörande exempelvis utlandsflytt eller repatriering av utländskt sparkapital till Sverige? Oavsett vad du behöver hjälp med så finns vi tillgängliga.

Söderberg & Partners skattejurister är ofta involverade när kunder startar eget eller överlåter sina bolag till närstående. Om du står inför liknande utmaningar kan Söderberg & Partners experter hjälpa dig att säkerställa att du följer regelverket.

 

Att förstå Skatteverkets regler och lagar, som dessutom ständigt förändras, kan vara en svår uppgift. Vi kan hjälpa dig att se till att ditt ärende hanteras på ett korrekt sätt. Vi sätter oss in i din unika situation för att kunna ge den bästa möjliga rådgivningen i frågor där du behöver stöd.

Läs mer

Hur kan Söderberg & Partners hjälpa dig inom familjerätt?

Det är viktigt att se över behovet av juridiska dokument, utifrån hur din familjekonstellation ser ut. Det hjälper dig att förebygga framtida konflikter som skulle kunna uppstå i din familj. Det kan handla om samboavtal eller äktenskapsförord som säkerställer att specifik egendom inte inkluderas vid en eventuell bodelning.

 

Testamentet är ett annat viktigt dokument som underlättar för dina efterlevande. Söderberg & Partners jurister kan hjälpa dig att gå igenom din och familjens situation för att se över vilka juridiska dokument som du kan behöva.

Läs mer