Finansiella företagstjänster

från Söderberg & Partners i Halmstad

Optimera företagets tjänstepension med Söderberg & Partners

Erbjud era medarbetare en förstklassig tjänstepensions- och försäkringslösning med hjälp av Söderberg & Partners i Halmstad. Vi skräddarsyr erbjudandet genom att analysera marknadens produkter och jämföra villkor, så att du kan fokusera på andra viktiga områden.

Vi fungerar som en pålitlig partner som stöttar HR-avdelningen i komplexa frågor. Vi jobbar proaktivt och presenterar idéer och förbättringar i takt med att omvärlden förändras. Vår rådgivning är alltid anpassad efter ert företag, behov och förutsättningar.

 

Vi underlättar även dialogen med både ledning och medarbetare. Vid byte av pensionsplan tar vi ofta hand om implementeringen av den nya planen, inklusive rådgivning och hantering av individuella val hos medarbetare. Dessutom kan vi hjälpa till att uppdatera er policy.

 

Våra upphandlade försäkrings- och tjänstepensionsplaner erbjuder inte bara chansen till en ökad tjänstepension för medarbetarna, utan också lägre kostnader för företaget. Med den förhandlingsstyrka som Söderberg & Partners besitter, kan vi erbjuda kostnadseffektiva lösningar med riktigt bra villkor.

Läs mer

Analysdrivna råd från Söderberg & Partners förmögenhetsrådgivare

Vi på Söderberg & Partners kan stötta dig och ditt företag med förmögenhetsrådgivning. Tillsammans sätter vi en strategi för era lång- och kortsiktiga investeringar.

Söderberg & Partners bedriver ett löpande analysarbete och betygsätter tillgängliga fonder på den svenska marknaden för att hjälpa dig att ta analysdrivna beslut. Vår bedömning tar hänsyn till variabler som risk, avgifter och historisk avkastning. Den omfattande fondanalysen, som kombinerar kvantitativa och kvalitativa aspekter, inkluderar de fonder som våra kunder kan välja genom olika plattformar eller fondförsäkringsbolag.

 

Söderberg & Partners analyserar även fondernas hållbarhetsarbete. I en tid där allt fler sparprodukter marknadsförs som hållbara är det viktigt för oss att se över om investeringarna verkligen gör en positiv skillnad. Bolag och produkter som får grönt betyg av oss är engagerade i hållbara investeringar, agerar som ansvarsfulla aktieägare och använder sitt inflytande för att påverka och samarbeta med andra investerare. Dessutom gör de det enkelt för sina kunder att göra medvetna och hållbara val.

Läs mer

Söderberg & Partners hjälper dig att skapa ett tryggt företagsförsäkringsskydd

Företag, oberoende av deras omfattning och bransch, utsätts för allt mer komplexa risker. Att ha en välutformat försäkringsskydd är därför avgörande för att säkerställa både initiala och långsiktiga finansiella fördelar. Vi på  Söderberg & Partners hjälper dig att skapa ett försäkringsskydd som är skräddarsytt för ditt företag och matchar er specifika riskprofil.

 

I vår roll som försäkringsförmedlare granskar vi olika alternativ och drar nytta av vår betydande kundvolym för att förhandla fram fördelaktiga villkor och priser. Vi erbjuder anpassade försäkringslösningar, som innefattar allt från grundskydd till försäkringar mot mer komplexa risker, så som M&A-försäkring, cyberförsäkring och tjänstereseförsäkring. Vid val av internationellt skydd, som tjänstereseförsäkring, är det viktigt att du får en försäkringsgivare med en beprövad dygnet-runt-service – oavsett var i världen en eventuell skada inträffar.

 

När du tar hjälp av oss på Söderberg & Partners får du personlig rådgivning löpande. Vi hjälper dig att anpassa företagets försäkringsskydd i takt med att omvärlden förändras, för att det hela tiden ska matcha er riskprofil.

Läs mer

Effektiv HR-hantering med system från Söderberg & Partners

Inom HR är administration ofta en betungande uppgift. Söderberg & Partners strävar därför efter att underlätta för dig och din HR-avdelning genom att erbjuda innovativa system. Med vårt Payroll-lönehanteringssystem och Benefits-förmånsportal får du inte bara kraftfullt systemstöd utan också effektiv support som frigör värdefull tid åt dig.

 

Payroll föddes ur behovet av att förenkla lönehanteringen. Andra tillgängliga system var då för komplicerade och oflexibla. Payroll utvecklades med alla de funktioner och lösningar som vi själva saknade – med visionen om att det skulle vara snabbt och enkelt att använda. Målet var att frigöra tid och låta medarbetare fokusera på viktigare uppgifter, än komplicerade tidrapporter.

 

Benefits-förmånsportal ger dig som kund tillgång till förmånsadministration och löneavdragsfiler. Dessutom synliggörs företagets förmånserbjudanden på ett bra sätt. Med Benefits kan du effektivt administrera och synliggöra hela företagets kompensationspaket. I en tid då företag erbjuder allt fler förmåner för att attrahera talanger, avlastar Benefits HR-avdelningen från tunga administrativa uppgifter. Något som kan spara både tid och pengar.

 

För att stödja dig i målstyrda medarbetarsamtal, utvärderingar och kompetensutveckling har vi skapat den digitala lösningen Heartpace. Här kan du hantera utvecklings-, löne- och månadssamtal, samtidigt som du på ett smidigt sätt kan jobba med målstyrning. Heartpace säkerställer att alla arbetar mot samma mål.

Läs mer