FÖLJ SÖDERBERG & PARTNERS PÅ SOCIALA MEDIER   

Om Söderberg & Partners

Historik

Söderberg & Partners bildades 2004 då en kärna av nio analytiker, under ledning av vd Gustaf Rentzhog, lämnade ett av Nordens stora finansbolag. Per-Olof Söderberg gick in som huvudägare och deltar sedan dess aktivt inom verksamheten, bland annat som styrelseordförande.


De ursprungliga nio analytikerna har vuxit till 1400 medarbetare i vår numera nordiska koncern. Det allra första affärsområdet var pensionsrådgivning, tätt följt av sak-verksamheten. Därefter har alltfler affärsområden vuxit fram. Analysavdelningen har utvecklats till en av Nordens största fristående analysavdelningar och Söderberg & Partners är idag en av Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.

Vision & Värderingar

Söderberg & Partners vision är att arbeta proaktivt idag för att du ska leva ett tryggare och rikare liv imorgon.

För att möjliggöra det vilar vårt arbete på en värdegrund där personlig hänsyn, fristående analys och öppenhet utgör hörnstenarna. Det innebär att du som kund får till gång till hela marknadens lösningar och har kontroll på dina risker, alltid med utgångspunkt i din specifika situation.

Läs mer om Söderberg & Partners