Tjänstepension

Söderberg & Partners


Vill du ha mer pension till medarbetarna och lägre kostnader för företaget? 

På Söderberg & Partners hjälper vi ditt företag att se över er nuvarande pensions- och försäkringsplan. Med oss som partner får ni stöd i komplexa frågor samt kontinuerliga förslag och idéer på förbättringar baserat på er specifika situation.


Tjänstepension via Söderberg & Partners

Vill du ha mer pension till medarbetarna och lägre kostnader för företaget? 
Söderberg & Partners hjälper vi ditt företag att se över er nuvarande pensions- och försäkringsplan. Med oss som partner får ni stöd i komplexa frågor samt kontinuerliga förslag och idéer på förbättringar baserat på  er specifika situation. 

Vi ser till att pensionsplanen hela tiden är anpassad utifrån ditt företags och dina medarbetares förutsättningar och behov. Samtidigt ser vi till att du säkerställer
god kostnadskontroll.  När det kommer till att hitta rätt försäkrings- och tjänstepensionsplan är avgifter och kostnader viktiga parametrar. 

Samtidigt måste avkastningen vara så hög som möjligt om man ser till den risk som tas.  För att skapa en bred och heltäckande lösning har vi i våra upphandlingar samlat de bästa erbjudandena från försäkringsbolag som är starka inom olika områden.  

Vi lägger stort fokus på att analysera de tjänster och produkter som erbjuds för  att på så vis kunna ge våra kunder löpande förslag inom allt från pension till löne- och förmånshantering.  Vi vill att det ska vara så enkelt och effektivt som möjligt för dig att hantera ditt företags pensions- och försäkringsåtaganden. 

Vi erbjuder en högklassig administrationstjänst som hanterar både försäkrings-, faktura- och företagsadministration.  All information samlas i ett enda system, vilket innebär att du får en bättre överblick över all din administration.

Kontakta oss