Tjänstepension

Söderberg & Partners


Vill du ha mer pension till medarbetarna och lägre kostnader för företaget? På Söderberg & Partners hjälper vi ditt företag att se över er nuvarande pensions- och försäkringsplan. Med oss som partner får ni stöd i komplexa frågor samt kontinuerliga förslag och idéer på förbättringar baserat på er specifika situation.


Tjänstepension via Söderberg & Partners

Vill du ha mer pension till medarbetarna och lägre kostnader för företaget?
På Söderberg & Partners hjälper vi ditt företag att se över er nuvarande
pensions- och försäkringsplan. Med oss som partner får ni stöd i komplexa
frågor samt kontinuerliga förslag och idéer på förbättringar baserat på er
specifika situation. Vi ser till att pensionsplanen hela tiden är anpassad
utifrån ditt företags och dina medarbetares förutsättningar och behov.
Samtidigt ser vi till att du säkerhetsställer god kostnadskontroll.


När det kommer till att hitta rätt försäkrings- och tjänstepensionsplan är
avgifter och kostnader viktiga parametrar. Samtidigt måste avkastningen vara så
hög som möjligt om man ser till den risk som tas. För att skapa en bred och
heltäckande lösning har vi i våra upphandlingar samlat de bästa erbjudandena
från försäkringsbolag som är starka inom olika områden. Vi lägger stort fokus
på att analysera de tjänster och produkter som erbjuds för att på så vis kunna
ge våra kunder löpande förslag inom allt från pension till löne- och
förmånshantering.

Vi vill att det ska vara så enkelt och effektivt som möjligt för dig att
hantera ditt företags pensions- och försäkringsåtaganden. Därför erbjuder vi en
högklassig administrationstjänst som hanterar både försäkrings-, faktura- och
företagsadministration. All information samlas i ett enda system, vilket
innebär att du får en bättre överblick över all din administration.

Kontakta oss