Löner & Förmåner Söderberg & Partners


Med Söderberg & Partners webbaserade Shared Service Center Löner &
Förmåner hjälper vi dig att minska den interna administrationen så att du kan
fokusera på kärnverksamheten. Du får tillgång till en intuitiv och modern
tjänst med fokus på användaren. Samtidigt minskar risken och sårbarheten vid
till exempel sjukdom och driftstopp.


Lönhantering & förmånsportal via Söderberg & Partners

Med Söderberg & Partners webbaserade Shared Service Center Löner &
Förmåner hjälper vi dig att minska den interna administrationen så att du kan
fokusera på kärnverksamheten. Du får tillgång till en intuitiv och modern
tjänst med fokus på användaren. Samtidigt minskar risken och sårbarheten vid
till exempel sjukdom och driftstopp.

I och med vår egen expansion märkte vi
att de system för lönehantering som fanns tillgängliga på marknaden inte var
tillräckligt flexibla och lätthanterliga för att möta våra behov. Därför valde
vi att skapa tjänsten Payroll med alla de funktioner som vi själva
eftertraktade. Payroll kombinerar kompetent support, effektivt systemstöd och
hög flexibilitet för dig som kund. Eftersom Payroll är webbaserad krävs inga
installationer utan endast tillgång till webb.

För att locka rätt kompetens erbjuder företag idag allt fler förmåner. Det
i sin tur leder till en allt större administrativ belastning för företagets
HR-avdelning. Mycket tid går åt till allt från att hantera momsen korrekt till
att upphandla leverantörserbjudanden. När du introducerar Benefits förmånsportal i ditt
företag kan du släppa alla dessa administrativa moment. Benefits ger
medarbetaren en total överblick över bland annat gruppförsäkringspremier,
löneutbetalning och pensionsavsättningar.

Söderberg & Partners har även utvecklat den
digitala lösningen Heartpace för medarbetarsamtal, feedback och utvärdering. Heartpace
ser till att alla medarbetare jobbar mot samma mål, vilket i sin tur leder till
större engagemang och bättre resultat.

Kontakta oss