Löner & Förmåner 
Söderberg & Partners


Med Söderberg & Partners webbaserade Shared Service Center Löner & Förmåner hjälper vi dig att minska den interna administrationen så att du kan fokusera på kärnverksamheten.

Du får tillgång till en intuitiv och modern tjänst med fokus på användaren. Samtidigt minskar risken och sårbarheten vid till exempel sjukdom och driftstopp.

Med Söderberg & Partners webbaserade Shared Service Center Löner & Förmåner hjälper vi dig att minska den interna administrationen så att du kan fokusera på kärnverksamheten. Du får tillgång till en intuitiv och modern tjänst med fokus på användaren. 

Samtidigt minskar risken och sårbarheten vid till exempel sjukdom och driftstopp. I och med vår egen expansion märkte vi att de system för lönehantering som fanns tillgängliga på marknaden inte var tillräckligt flexibla och lätthanterliga för att möta våra behov. 

Därför valde vi att skapa tjänsten Payroll med alla de funktioner som vi själva eftertraktade. Payroll kombinerar kompetent support, effektivt systemstöd och hög flexibilitet för dig som kund. Eftersom Payroll är webbaserad krävs inga installationer utan endast tillgång till webb. 

För att locka rätt kompetens erbjuder företag idag allt fler förmåner. Det i sin tur leder till en allt större administrativ belastning för företagets HR-avdelning. Mycket tid går åt till allt från att hantera momsen korrekt till att upphandla leverantörserbjudanden. 

När du introducerar Benefits förmånsportal i ditt företag kan du släppa alla dessa administrativa moment. Benefits ger medarbetaren en total överblick över bland annat gruppförsäkringspremier, löneutbetalning och pensionsavsättningar. 

Söderberg & Partners har även utvecklat den digitala lösningen Heartpace för medarbetarsamtal, feedback och utvärdering. Heartpace ser till att alla medarbetare jobbar mot samma mål, vilket i sin tur leder till större engagemang och bättre resultat.

Kontakta oss