Företagsförsäkring
Söderberg & Partners

 

På Söderberg & Partners har vi specialistkunskap inom företagsförsäkringar och hjälper dig att utforma ett försäkringsskydd som passar just din verksamhet. 

Oavsett om du har en liten firma eller driver ett stort bolag behöver du en försäkring som skyddar både balans och resultaträkningen samt verksamheten i sig. 

Samtidigt måste egendoms- och avbrottsförsäkringen vara utformad efter ert företags specifika behov, vilket vi ser till att den är.

Företagsförsäkringar via Söderberg & Partners

Vare sig de är faktiska eller påstådda riskerar alla företag att krävas på ansvar för skador. Hur utsatt just ditt företag är för denna risk beror på
saker som till exempel geografisk närvaro eller kontraktuella åtaganden. 

I vilket fall är ansvarsförsäkring ett väsentligt skydd för alla verksamheter. Söderberg & Partners kvalificerade rådgivare inom företagsförsäkring hjälper dig med allt från ansvarsrelaterad rådgivning till utformning och placering av försäkringslösningar. 

Vi är även experter inom globala kreditförsäkringslösningar. Utifrån ert företags specifika behov erbjuder vi bland annat Credit Management-support,riskanalys samt upphandling och förhandling av villkor. 

En kreditförsäkring skyddar inte bara mot kreditförluster, utan är också ofta en premiss för att du ska kunna erbjuda din köpare kredit och genomföra affären. 

Förutom ovan nämnda exempel hjälper våra kunniga medarbetare dig även med fordon- och transportförsäkringar, tjänstereseförsäkring, skadekonsultation,förmögenhetsbrottsförsäkring samt konsult- och entreprenadförsäkring.

Kontakta oss