Företagsförsäkring Söderberg & Partners

SPå Söderberg & Partners har vi specialistkunskap inom
företagsförsäkringar och hjälper dig att utforma ett försäkringsskydd som
passar just din verksamhet. Oavsett om du har en liten firma eller driver ett
stort bolag behöver du en försäkring som skyddar både balans- och
resultaträkningen samt verksamheten i sig. Samtidigt måste egendoms- och
avbrottsförsäkringen vara utformad efter ert företags specifika behov, vilket
vi ser till att den är.

Företagsförsäkringar via Söderberg & Partners

Vare sig de är faktiska eller påstådda riskerar alla företag att krävas på
ansvar för skador. Hur utsatt just ditt företag är för denna risk beror på

saker som till exempel geografisk närvaro eller kontraktuella åtaganden. I
vilket fall är ansvarsförsäkring ett väsentligt skydd för alla verksamheter.
Söderberg & Partners kvalificerade försäkringsrådgivare hjälper dig med
allt från ansvarsrelaterad rådgivning till utformning och placering av
försäkringslösningar.

Vi är även experter inom globala kreditförsäkringslösningar. Utifrån ert
företags specifika behov erbjuder vi bland annat Credit Management-support,
riskanalys samt upphandling och förhandling av villkor. En kreditförsäkring
skyddar inte bara mot kreditförluster, utan är också ofta en premiss för att du
ska kunna erbjuda din köpare kredit och genomföra affären.

Förutom ovan nämnda exempel hjälper våra kunniga medarbetare dig även med
fordon- och transportförsäkringar, tjänstereseförsäkring, skadekonsultation,
förmögenhetsbrottsförsäkring samt konsult- och entreprenadförsäkring.

Kontakta oss