Entreprenörsservice Söderberg & Partners


Vi anpassar våra lösningar efter dig och dina behov samtidigt som vi ser till att dina bolagsstrukturer är så enkla och ändamålsenliga som möjligt. Vårt team kan även hjälpa dig med din löpande bokföring, fakturering, årsredovisning och deklarationer.

Söderberg & Partners Entreprenörsservice

Som entreprenör är din tid ofta en bristvara.  För att göra din vardag enklare ser våra erfarna specialister inom Entreprenörsservice, som är väl insatta i den lokala marknaden i Halmstad, till att både din privata ekonomi och företagets hanteras på bästa möjliga sätt. 

Vi anpassar våra lösningar efter dig och dina behov samtidigt som vi ser till att dina bolagsstrukturer är så enkla och ändamålsenliga som möjligt. 

Vårt team kan även hjälpa dig med din löpande bokföring, fakturering, årsredovisning och deklarationer. Söderberg & Partners bistår även med rådgivning för specifika händelser, som exempelvis ett generationsskifte eller en företagsöverlåtelse.

Våra experter hjälper till exempel till med att utvärdera en passande exitaktör samt med att strukturera verksamheten utefter en noggrant utarbetat exitstrategi. För att öka företagets värde arbetar vi efter en välplanerad process.

Vårt fokus är att du och ditt företag ska få ett så bra resultat som möjligt. För oss på Söderberg & Partners är transparens en självklarhet och något vi eftersträvar inom alla delar av företaget. Därför är vi öppna med vårprissättning och intjäning. 

Om du vill veta mer om våra olika företagstjänster och om hur vi kan hjälpa dig som entreprenör kan du kontakta oss .

Kontakta oss