Entreprenörsservice Söderberg & PartnersVi anpassar våra lösningar efter dig och dina behov samtidigt som vi ser
till att dina bolagsstrukturer är så enkla och ändamålsenliga som möjligt. Vårt
team kan även hjälpa dig med din löpande bokföring, fakturering, årsredovisning
och deklarationer.


Söderberg & Partners Entreprenörsservice

Som entreprenör är din tid ofta en bristvara. För att göra din vardag
enklare ser våra erfarna specialister inom Entreprenörsservice, som är väl
insatta i den lokala marknaden i Halmstad, till att både din privata ekonomi
och företagets hanteras på bästa möjliga sätt. Vi anpassar våra lösningar efter
dig och dina behov samtidigt som vi ser till att dina bolagsstrukturer är så
enkla och ändamålsenliga som möjligt. Vårt team kan även hjälpa dig med din
löpande bokföring, fakturering, årsredovisning och deklarationer.

Söderberg & Partners bistår även med rådgivning för specifika
händelser, som exempelvis ett generationsskifte eller en företagsöverlåtelse.
Våra experter hjälper till exempel till med att utvärdera en passande exitaktör
samt med att strukturera verksamheten utefter en noggrant utarbetat
exitstrategi. För att öka företagets värde arbetar vi efter en välplanerad
process.

Vårt fokus är att du och ditt företag ska få ett så bra resultat som
möjligt.

För oss på Söderberg & Partners är transparens en självklarhet och
något vi eftersträvar inom alla delar av företaget. Därför är vi öppna med vår
prissättning och intjäning. Om du vill veta mer om våra olika företagstjänster
och om hur vi kan hjälpa dig som entreprenör kan du kontakta oss på
foretagstjanster@soderbergpartners.se.

Kontakta oss